Odliczenie pełnego VAT od samochodów firmowych

Spółka może odliczyć pełen VAT od leasingowanych bądź najmowanych pojazdów które udostępniane są pracownikom do celów służbowych jeżeli obiektywnie zapewni, że nie będą wykorzystywane do celów prywatnych. Konieczność prowadzenia szczegółowej ewidencji przez pracowników i monitorowanie trasy pojazdów są okolicznościami wskazującymi, że obiektywnie rzecz biorąc auta użytkowane są wyłącznie do celów służbowych. Nie można natomiast przyjąć… Read more »

Kwartalne rozliczenia VAT tylko dla małych podatników

Ograniczona została możliwość kwartalnych rozliczeń podatku VAT. Od 1 stycznia 2017 roku prawo do kwartalnych rozliczeń VAT utracili przedsiębiorcy, którzy: 1. zarejestrowali się w VAT po 30 września 2016 roku – gdyż przez pierwszych 12 miesięcy od daty rejestracji do VAT nie mogą oni rozliczać VAT kwartalnie, nawet jeśli korzystają z metody kasowej. 2. w… Read more »

Podział działki i jej odsprzedaż nie zawsze są znamionami działalności gospodarczej

O wydanie interpretacji zwróciła się osoba, która jako jeden z 4 spadkobierców odziedziczyła udział w nieruchomości. Jej charakter (położenie, charakter gruntów, znajdujące się na nim obiekty) uniemożliwia dokonanie podziału działki w sprawiedliwy sposób, jedynym zaś rozwiązaniem wydaje się sprzedanie działki w całości lub po poprzednim podziale i zaspokojenie się przez spadkobierców z uzyskanej w ten… Read more »

Mieszkanie dla prezesa to przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia

Prezes, któremu spółka udostępnia mieszkanie osiąga przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia. Bez znaczenia zdaje się być fakt, iż mieszkanie położone jest w innej miejscowości niż miejsce zamieszkania członka zarządu oraz że jego obecność w siedzibie spółki jest niezbędna dla prawidłowego wykonywania obowiązków służbowych. Izba Skarbowa stanęła na stanowisku, że skoro prezes nie musi za mieszkania… Read more »

Niższy CIT dla małych podatników

Od początku 2017 roku wprowadzono preferencyjną stawkę CIT w wysokości 15 proc. dla tzw. małych podatników. Obniżoną stawkę mogą stosować tylko podatnicy, u których wartość przychodu ze sprzedaży wraz z kwotą VAT nie przekroczyła w poprzednim roku wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej kwocie 1 200 000 euro (w 2017 r. kwota ta wynosi 5 157… Read more »

Zasady zwrotu Vat – niedobra zmiana

Zmienił się zakres weryfikacji zasadności zwrotu podatku VAT oraz terminów zwrotu podatku VAT. Weryfikacja zasadności może obejmować sprawdzenie rozliczenia podatnika i innych podmiotów biorących udział w obrocie towarami lub usługami oraz sprawdzenie zgodności rozliczeń z faktycznym przebiegiem transakcji. Ponadto termin dokonania zwrotu podatku VAT może zostać przedłużony przez organy skarbowe nawet do 3 miesięcy na podstawie… Read more »

Uwaga na odwrotne obciążenie – usługi budowlane!

Od 2017 roku Mechanizmem odwrotnego obciążenia objęte są, w pewnych wypadkach, usługi budowlane wymienione w załączniku nr 14 do ustawy o VAT. W załączniku tym wymieniono chyba wszystkie możliwe usługi budowlane, również te związane z budową infrastruktury. Mechanizm ten stosuje się, gdy spełnione są dwa warunki:    gdy obie strony transakcji są czynnymi podatnikami VAT  jeżeli usługodawca… Read more »

Zmiany w zakresie kwoty wolnej od podatku

Od 1 stycznia 2017r. w związku ze zmianą art. 27 ust. 1b ustawy o PIT inaczej jest rozliczana kwota wolna od podatku. Po pierwsze zmienił się nieco sposób obliczania i pobierania zaliczek na PIT w ciągu roku:    Gdy zaliczki na podatek dochodowy wylicza płatnik (zakład pracy) i dochód pracownika nie przekracza 85.528 zł, sposób… Read more »

Kiedy smartwatcha można wrzucić w koszty?

Dla zakwalifikowania wydatku w poczet kosztów uzyskania przychodu kluczowe znaczenie ma związek z osiąganym przychodem. Podatnik argumentował iż z uwagi na poziom hałasu panujący w zakładzie nie jest w stanie usłyszeć dzwonka telefonu, a smartwatch ma służyć monitorowaniu przychodzących połączeń. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy uznał, że skoro w prowadzonej przez podatnika działalności kluczowe znaczenie… Read more »

Sankcje VAT wracają

I. Nieprawidłowości w rozliczeniach VAT mogą wystąpić w przypadkach, gdy podatnik: 1) w złożonej deklaracji podatkowej wykazał: a) kwotę zobowiązania podatkowego niższą od kwoty należnej, b) kwotę zwrotu różnicy podatku lub kwotę zwrotu podatku naliczonego wyższą od kwoty należnej, c) kwotę różnicy podatku do obniżenia kwoty podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe wyższą od kwoty… Read more »

Latest
 • Odliczenie pełnego VAT od samochodów firmowych

  Spółka może odliczyć pełen VAT od leasingowanych bądź najmowanych pojazdów które udostępniane są pracownikom do celów służbowych jeżeli obiektywnie zapewni, że nie będą wykorzystywane do celów prywatnych. Konieczność prowadzenia szczegółowej ewidencji przez pracowników i monitorowanie trasy pojazdów są okolicznościami wskazującymi, że obiektywnie rzecz biorąc auta użytkowane są wyłącznie do celów służbowych. Nie można natomiast przyjąć… Read more »

 • Kwartalne rozliczenia VAT tylko dla małych podatników

  Ograniczona została możliwość kwartalnych rozliczeń podatku VAT. Od 1 stycznia 2017 roku prawo do kwartalnych rozliczeń VAT utracili przedsiębiorcy, którzy: 1. zarejestrowali się w VAT po 30 września 2016 roku – gdyż przez pierwszych 12 miesięcy od daty rejestracji do VAT nie mogą oni rozliczać VAT kwartalnie, nawet jeśli korzystają z metody kasowej. 2. w… Read more »

 • Podział działki i jej odsprzedaż nie zawsze są znamionami działalności gospodarczej

  O wydanie interpretacji zwróciła się osoba, która jako jeden z 4 spadkobierców odziedziczyła udział w nieruchomości. Jej charakter (położenie, charakter gruntów, znajdujące się na nim obiekty) uniemożliwia dokonanie podziału działki w sprawiedliwy sposób, jedynym zaś rozwiązaniem wydaje się sprzedanie działki w całości lub po poprzednim podziale i zaspokojenie się przez spadkobierców z uzyskanej w ten… Read more »

 • Mieszkanie dla prezesa to przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia

  Prezes, któremu spółka udostępnia mieszkanie osiąga przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia. Bez znaczenia zdaje się być fakt, iż mieszkanie położone jest w innej miejscowości niż miejsce zamieszkania członka zarządu oraz że jego obecność w siedzibie spółki jest niezbędna dla prawidłowego wykonywania obowiązków służbowych. Izba Skarbowa stanęła na stanowisku, że skoro prezes nie musi za mieszkania… Read more »

 • Niższy CIT dla małych podatników

  Od początku 2017 roku wprowadzono preferencyjną stawkę CIT w wysokości 15 proc. dla tzw. małych podatników. Obniżoną stawkę mogą stosować tylko podatnicy, u których wartość przychodu ze sprzedaży wraz z kwotą VAT nie przekroczyła w poprzednim roku wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej kwocie 1 200 000 euro (w 2017 r. kwota ta wynosi 5 157… Read more »

 • Zasady zwrotu Vat – niedobra zmiana

  Zmienił się zakres weryfikacji zasadności zwrotu podatku VAT oraz terminów zwrotu podatku VAT. Weryfikacja zasadności może obejmować sprawdzenie rozliczenia podatnika i innych podmiotów biorących udział w obrocie towarami lub usługami oraz sprawdzenie zgodności rozliczeń z faktycznym przebiegiem transakcji. Ponadto termin dokonania zwrotu podatku VAT może zostać przedłużony przez organy skarbowe nawet do 3 miesięcy na podstawie… Read more »

 • Uwaga na odwrotne obciążenie – usługi budowlane!

  Od 2017 roku Mechanizmem odwrotnego obciążenia objęte są, w pewnych wypadkach, usługi budowlane wymienione w załączniku nr 14 do ustawy o VAT. W załączniku tym wymieniono chyba wszystkie możliwe usługi budowlane, również te związane z budową infrastruktury. Mechanizm ten stosuje się, gdy spełnione są dwa warunki:    gdy obie strony transakcji są czynnymi podatnikami VAT  jeżeli usługodawca… Read more »

 • Zmiany w zakresie kwoty wolnej od podatku

  Od 1 stycznia 2017r. w związku ze zmianą art. 27 ust. 1b ustawy o PIT inaczej jest rozliczana kwota wolna od podatku. Po pierwsze zmienił się nieco sposób obliczania i pobierania zaliczek na PIT w ciągu roku:    Gdy zaliczki na podatek dochodowy wylicza płatnik (zakład pracy) i dochód pracownika nie przekracza 85.528 zł, sposób… Read more »

 • Kiedy smartwatcha można wrzucić w koszty?

  Dla zakwalifikowania wydatku w poczet kosztów uzyskania przychodu kluczowe znaczenie ma związek z osiąganym przychodem. Podatnik argumentował iż z uwagi na poziom hałasu panujący w zakładzie nie jest w stanie usłyszeć dzwonka telefonu, a smartwatch ma służyć monitorowaniu przychodzących połączeń. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy uznał, że skoro w prowadzonej przez podatnika działalności kluczowe znaczenie… Read more »

 • Sankcje VAT wracają

  I. Nieprawidłowości w rozliczeniach VAT mogą wystąpić w przypadkach, gdy podatnik: 1) w złożonej deklaracji podatkowej wykazał: a) kwotę zobowiązania podatkowego niższą od kwoty należnej, b) kwotę zwrotu różnicy podatku lub kwotę zwrotu podatku naliczonego wyższą od kwoty należnej, c) kwotę różnicy podatku do obniżenia kwoty podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe wyższą od kwoty… Read more »