Najem pokoi można opodatkować ryczałtem

Dyrektor KIS zgodził się ze stanowiskiem podatniczki iż najem pokoi może być opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Zdaniem fiskusa kluczowe znaczenie ma w tym wypadku przyporządkowanie osiąganego przychodu do właściwego źródła. Co jednak ciekawe, zdaniem Dyrektora KIS, aby można było taki przychód potraktować jako przychód z najmu (nie w ramach działalności gospodarczej) musi być to najem… Read more »

Pożyczka od spółki dla wspólnika a PCC

Opodatkowanie (bądź zwolnienie z PCC) umowy pożyczki uzależnione jest po potraktowania tej czynności na gruncie VAT. Zwolnienie z PCC przysługuje w sytuacji gdy przynajmniej jedna ze stron jest opodatkowana (bądź zwolniona) z VAT. Organy podatkowe przeważnie stają na stanowisku, że udzielenie pożyczki dokonywane jest w ramach prowadzonej działalności a w związku z tym podlega VAT…. Read more »

Przekazanie mienia skarbówce na poczet zobowiązań podatkowych może być opodatkowana VAT

Sprawa dotyczyła podatnika który zobowiązał się na przeniesienie własności nieruchomości na rzecz gminy w celu pokrycia własnych zobowiązań podatkowych. Podatnik zwrócił się w drodze interpretacji indywidualnej o potwierdzenie stanowiska przez fiskusa – ten nie podzielił jego opinii, wskazując iż transakcja jest klasyczną dostawą towarów. Sprawa dotarła do NSA który zwrócił się z zapytaniem do TSUE…. Read more »

Zabezpieczenie zamiast interpretacji?

Ministerstwo Rozwoju opublikowało pierwszą odmowę wydania opinii zabezpieczającej – od lipca ubiegłego roku podatnicy mogą starać się o wydanie opinii zabezpieczającej gwarantującej prawidłowość postępowania w wypadku działań mających skutkować oszczędnościami podatkowymi. Co ciekawe, w powyższym okresie (od lipca 2016) ministerstwo kilkaset razy odmówiło wydania interpretacji indywidualnej wskazując na możliwość zastosowania przepisów przeciw unikaniu opodatkowania, czyniąc… Read more »

Zmiany w zakresie kwoty wolnej od podatku

Od 1 stycznia 2017r. w związku ze zmianą art. 27 ust. 1b ustawy o PIT inaczej będzie rozliczana kwota wolna od podatku. Po pierwsze zmieni się nieco sposób obliczania i pobierania zaliczek na PIT w ciągu roku:  Gdy zaliczki na podatek dochodowy wylicza płatnik (zakład pracy) i dochód pracownika nie przekracza 85.528 zł, sposób… Read more »

Artyści, dziennikarze i twórcy – koszty uzyskania w 2017r.

Oznacza to, że limit odliczenia zostanie wyczerpany, jeżeli przychód podatnika np. z tytułu praw autorskich przekroczy 85 tys. 528 zł. Tym samym podatnik, który uzyskałby w roku podatkowym przychód z tego tytułu w wysokości np. 100 tys. zł, będzie mógł odliczyć maksymalnie określoną w limicie kwotę 42 tys. 764 zł. Ministerstwo finansów podkreśla, że limit… Read more »

Terminy dokonywania zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów

Gdy księga prowadzona jest przez biuro rachunkowe W razie prowadzenia księgi przez biuro rachunkowe, zapisy są dokonywane w porządku chronologicznym na podstawie dowodów księgowych oraz sum miesięcznych przychodów wynikających z prowadzonej przez podatnika ewidencji sprzedaży lub danych wynikających z miesięcznych zestawień raportów dobowych. Biuro rachunkowe dokonuje zapisów w księdze w czasie zapewniającym prawidłowe i terminowe rozliczenia z budżetem, lecz nie później niż do… Read more »

Zwrot VAT od zakupów dokonanych w UE

Podatnicy, którzy dokonują zakupu towarów i usług na terytorium innego państwa członkowskiego, mają prawo do żądania zwrotu zapłaconego podatku VAT, jeśli towary te i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności dających prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na terytorium kraju siedziby. W tym celu powinni złożyć stosowny wniosek o zwrot podatku od wartości dodanej, składany za… Read more »

Woda źródlana ze stawką VAT

Sieć handlowa wystąpiła z wnioskiem o interpretacji w którym zwróciła się z zapytaniem o możliwość doliczenia do sprzedawanej wody źródlanej obniżonej stawki VAT zamiast podstawowej. Argumentowała, że zarówno woda pitna dostarczana wodociągami (8%) jak i woda źródlana (23%) spełniają te same normy jakościowe, z tego też względu do sprzedaży wody źródlanej zdaniem wnioskodawcy można stosować… Read more »

Ubezpieczenie nie musi wchodzić w skład świadczenia kompleksowego

Jeżeli uznać, że ubezpieczenie jest elementem świadczenia złożonego, jego związek z przedmiotem ubezpieczenia musi być wystarczająco wyraźny. Jeżeli ubezpieczenie zawarte jest w drodze odrębnej umowy i dotyczy przedmiotów które nie są związane z zawieranym kontraktem a stronom przysługuje wybór świadczeniodawcy usług ubezpieczeniowych i możliwość wyboru zakresu polisy – usługa ubezpieczeniowa jest odrębnym świadczeniem i korzysta… Read more »

Latest
 • Najem pokoi można opodatkować ryczałtem

  Dyrektor KIS zgodził się ze stanowiskiem podatniczki iż najem pokoi może być opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Zdaniem fiskusa kluczowe znaczenie ma w tym wypadku przyporządkowanie osiąganego przychodu do właściwego źródła. Co jednak ciekawe, zdaniem Dyrektora KIS, aby można było taki przychód potraktować jako przychód z najmu (nie w ramach działalności gospodarczej) musi być to najem… Read more »

 • Pożyczka od spółki dla wspólnika a PCC

  Opodatkowanie (bądź zwolnienie z PCC) umowy pożyczki uzależnione jest po potraktowania tej czynności na gruncie VAT. Zwolnienie z PCC przysługuje w sytuacji gdy przynajmniej jedna ze stron jest opodatkowana (bądź zwolniona) z VAT. Organy podatkowe przeważnie stają na stanowisku, że udzielenie pożyczki dokonywane jest w ramach prowadzonej działalności a w związku z tym podlega VAT…. Read more »

 • Przekazanie mienia skarbówce na poczet zobowiązań podatkowych może być opodatkowana VAT

  Sprawa dotyczyła podatnika który zobowiązał się na przeniesienie własności nieruchomości na rzecz gminy w celu pokrycia własnych zobowiązań podatkowych. Podatnik zwrócił się w drodze interpretacji indywidualnej o potwierdzenie stanowiska przez fiskusa – ten nie podzielił jego opinii, wskazując iż transakcja jest klasyczną dostawą towarów. Sprawa dotarła do NSA który zwrócił się z zapytaniem do TSUE…. Read more »

 • Zabezpieczenie zamiast interpretacji?

  Ministerstwo Rozwoju opublikowało pierwszą odmowę wydania opinii zabezpieczającej – od lipca ubiegłego roku podatnicy mogą starać się o wydanie opinii zabezpieczającej gwarantującej prawidłowość postępowania w wypadku działań mających skutkować oszczędnościami podatkowymi. Co ciekawe, w powyższym okresie (od lipca 2016) ministerstwo kilkaset razy odmówiło wydania interpretacji indywidualnej wskazując na możliwość zastosowania przepisów przeciw unikaniu opodatkowania, czyniąc… Read more »

 • Zmiany w zakresie kwoty wolnej od podatku

  Od 1 stycznia 2017r. w związku ze zmianą art. 27 ust. 1b ustawy o PIT inaczej będzie rozliczana kwota wolna od podatku. Po pierwsze zmieni się nieco sposób obliczania i pobierania zaliczek na PIT w ciągu roku:  Gdy zaliczki na podatek dochodowy wylicza płatnik (zakład pracy) i dochód pracownika nie przekracza 85.528 zł, sposób… Read more »

 • Artyści, dziennikarze i twórcy – koszty uzyskania w 2017r.

  Oznacza to, że limit odliczenia zostanie wyczerpany, jeżeli przychód podatnika np. z tytułu praw autorskich przekroczy 85 tys. 528 zł. Tym samym podatnik, który uzyskałby w roku podatkowym przychód z tego tytułu w wysokości np. 100 tys. zł, będzie mógł odliczyć maksymalnie określoną w limicie kwotę 42 tys. 764 zł. Ministerstwo finansów podkreśla, że limit… Read more »

 • Terminy dokonywania zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów

  Gdy księga prowadzona jest przez biuro rachunkowe W razie prowadzenia księgi przez biuro rachunkowe, zapisy są dokonywane w porządku chronologicznym na podstawie dowodów księgowych oraz sum miesięcznych przychodów wynikających z prowadzonej przez podatnika ewidencji sprzedaży lub danych wynikających z miesięcznych zestawień raportów dobowych. Biuro rachunkowe dokonuje zapisów w księdze w czasie zapewniającym prawidłowe i terminowe rozliczenia z budżetem, lecz nie później niż do… Read more »

 • Zwrot VAT od zakupów dokonanych w UE

  Podatnicy, którzy dokonują zakupu towarów i usług na terytorium innego państwa członkowskiego, mają prawo do żądania zwrotu zapłaconego podatku VAT, jeśli towary te i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności dających prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na terytorium kraju siedziby. W tym celu powinni złożyć stosowny wniosek o zwrot podatku od wartości dodanej, składany za… Read more »

 • Woda źródlana ze stawką VAT

  Sieć handlowa wystąpiła z wnioskiem o interpretacji w którym zwróciła się z zapytaniem o możliwość doliczenia do sprzedawanej wody źródlanej obniżonej stawki VAT zamiast podstawowej. Argumentowała, że zarówno woda pitna dostarczana wodociągami (8%) jak i woda źródlana (23%) spełniają te same normy jakościowe, z tego też względu do sprzedaży wody źródlanej zdaniem wnioskodawcy można stosować… Read more »

 • Ubezpieczenie nie musi wchodzić w skład świadczenia kompleksowego

  Jeżeli uznać, że ubezpieczenie jest elementem świadczenia złożonego, jego związek z przedmiotem ubezpieczenia musi być wystarczająco wyraźny. Jeżeli ubezpieczenie zawarte jest w drodze odrębnej umowy i dotyczy przedmiotów które nie są związane z zawieranym kontraktem a stronom przysługuje wybór świadczeniodawcy usług ubezpieczeniowych i możliwość wyboru zakresu polisy – usługa ubezpieczeniowa jest odrębnym świadczeniem i korzysta… Read more »